דוח רווח והפסד

מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

דוח רווח והפסד

Line.png Line.png Triangle.png Triangle.png

דוח רווח והפסד (בר"ת דוח רו"ה) הוא דוח שמציג את ההכנסות בניכוי ההוצאות של העסק, לתקופה מסוימת, בדרך כלל חודש, רבעון או שנה. הדוח מסתכם ברווח והוא משמש לחישוב מס הכנסה (וביטוח לאומי אצל עצמאים).

הדוח מציג תחילה את ההכנסות ממתן שירותי או מכירת סחורה. אם מדובר במכירת סחורה, לאחר מכן הדוח מציג את עלות הסחורה בסעיף המכונה "עלות המכר" או "עלות המכירות". עלות המכר כוללת את יתרת המלאי בעסק משנה קודמת, בתוספת קניות במהלך התקופה ובניכוי יתרת המלאי בסוף התקופה.

לאחר מכן מוצגות הוצאות הפעלה, מכירות, הנהלה וכלליות. לבסוף מוצגות הוצאות מימון. ההכנסות בניכוי ההוצאות מציג את הרווח. לעתים מוצגות גם הוצאות המס כדי להגיע ל"רווח נקי".

בשיטת הנהלת חשבונות כפולה מצורף דוח רווח והפסד למאזן (בניגוד להנהלת חשבונות חד-צדית שבה אין מאזן).

דוגמה לדוח רווח והפסד:

מכירות 2,200,000
עלות המכירות (1,300,000)
רווח גולמי 900,000
הוצאות מכירה, שיווק והפצה (320,000)
הוצאות הנהלה וכלליות (220,000)
רווח תפעולי 360,000
הכנסות (הוצאות) מימון, נטו 20,000
רווח לפני מיסים על ההכנסה 380,000
מיסים על ההכנסה (100,000)
רווח (הפסד) נקי 280,000


יצירת קשר

דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ

משרד 353, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא