מס ערך מוסף

מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
(הופנה מהדף מע"מ)
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מס ערך מוסף

Line.png Line.png Triangle.png Triangle.png

מס ערך מוסף (מע"מ), הוא מס המוטל על צריכה ומהווה חלק אינטגרלי ממערכות מיסוי במדינות רבות בעולם. בישראל עומד שעור המע"מ על 17%, נכון לשנת 2020. המס נגבה מלקוחות קצה, ולמעשה העסקים מהווים צינור להעברת המס לשלטונות מע"מ. מסיבה זו, בדיווחים למע"מ, העסקים עשויים לשלם מע"מ (אם המע"מ שקיבלו מלקוחות גבוה מהמס ששילמו לספקים), או לקבל החזר המע"מ (אם המע"מ שקיבלו מלקוחות נמוך מהמס ששילמו לספקים).

מע"מ היסטורי

מתאריך שיעור המע"מ
1.7.1976 8%
1.11.1977 12%
1.8.1982 15%
1.6.1985 17%
1.10.1985 15%
1.3.1990 16%
1.1.1991 18%
1.1.1993 17%
15.6.2002 18%
1.3.2004 17%
1.9.2005 16.5%
1.7.2006 15.5%
1.7.2009 16.5%
1.1.2010 16%
1.9.2012 17%
2.6.2013 18%
1.10.2015 17%

דוגמאות הסבר לחישוב מע"מ

מונחים

דוגמה 1 - תשלום מע"מ

  • עסק למכירת משקפיים קנה זוג משקפיים מיצרן במחיר לפני מע"מ של 1,000 ₪, כלומר מחיר בתוספת 17% מע"מ הוא 1,170 ₪.
  • העסק מכר ללקוח פרטי את זוג המשקפיים במחיר לפני מע"מ של 1,400 ₪, כלומר מחיר ללקוח בתוספת 17% מע"מ הוא 1,638 ₪.
  • מע"מ התשומות בעסקה הוא 170 ₪ (1,170-1,000 ₪) – מע"מ זה שולם על ידי העסק לספק.
  • מע"מ עסקאות בעסקה הוא 238 ₪ (1,638-1,400 ₪) – מע"מ זה שולם לעסק על ידי הלקוח.

ההפרש בין מע"מ התשומות לבין מע"מ העסקאות, יש להעביר (או לקבל חזרה) לשלטונות מע"מ. במקרה שלנו, בידי העסק נשאר ההפרש שהוא 68 ₪ (238-170 ₪). סכום זה ישולם לשלטונות מע"מ (בדרך כלל אחת לחודש או אחת לחודשיים).

דוגמה 2 - החזר מע"מ

  • עסק למכירת משקפיים קנה זוג משקפיים מיצרן במחיר לפני מע"מ של 1,000 ₪, כלומר מחיר בתוספת 17% מע"מ הוא 1,170 ₪.
  • העסק מכר ללקוח פרטי את זוג המשקפיים במחיר לפני מע"מ של 800 ₪ (במחיר הפסד), כלומר מחיר ללקוח בתוספת 17% מע"מ הוא 936 ₪.
  • מע"מ התשומות בעסקה הוא 170 ₪ (1,170-1,000 ₪) – מע"מ זה שולם על ידי העסק לספק.
  • מע"מ עסקאות בעסקה הוא 136 ₪ (936-800 ₪) – מע"מ זה שולם לעסק על ידי הלקוח.

בדוגמה זו, העסק שילם לספק סכום מע"מ גדול יותר מאשר קיבל מהלקוח. ההפרש בסך של 34 ₪ (136-170) ידווח לשלטונות מע"מ, והעסק יקבל בחזרה משלטונות מע"מ סך של 34 ₪.

דוגמה 3 - החזר מע"מ

בהמשך לדוגמה 2, אם העסק לא ימכור את המוצר שקנה (למשל אם המוצר נשבר ונזרק), הוא לעולם לא יגבה עבורו מע"מ עסקאות. במקרה זה העסק יגיש לשלטונות המס דרישה להחזר מלא של מע"מ התשומות ששילם בסך של 170 ₪, ושלטונות מע"מ יחזירו לעסק את הסכום הנ"ל.

מצב אחר, האופייני לעסקים קמעונאיים, הוא רכישת כמות גדולה של סחורה, שתימכר על פני תקופה ארוכה. לכן, לאחר רכישת הסחורה ותשלום המע"מ לספק, העסק יקבל החזר מע"מ בדיווח הראשון, אך בדיווחים הבאים ישלם מע"מ מלא עבור מכירותיו עד למיצוי כל הסחורה שברשותו.

קישור לחוק


יצירת קשר

דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ

משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא