ניהול תקין

מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

ניהול תקין

Line.png Line.png Triangle.png Triangle.png

אישור ניהול תקין הוא אישור שרשם העמותות מעניק לעמותות שהגישו דיווחים בהתאם להוראות החוק, ואשר באמצעותו ניתן להגיש לרשות המיסים בקשה לקבלת הכרה כמוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודה. התנאי הבסיסי ביותר לקבלת אישור ניהול תקין הוא ותק של שנתיים ממועד הקמת העמותה.

דגשים לעניין מילוי הטפסים והגשת מסמכים:

 • דוחות כספיים:
  • בעמותה עם מחזור של מעל 500,000 ש"ח: דוחות כספיים כולל מאזן - חתום על-ידי 2 חברי ועד בציון שמותיהם. אם המחזור גבוה מ-1.2 מיליון ש,ח, הדוחות חייבים להיות מבוקרים ע"י רואה חשבון.
  • בעמותה עם מחזור של מתחת ל-500,000 ש"ח: דוח הכנסות והוצאות, ויתרות בבנק.
 • דוח מילולי':
  • חתום על-ידי 2 חברי ועד בציון שמותיהם (בהגשה אונליין יש צורך בחתימה דיגיטלית).
  • יש להגיש דוח מילולי גם אם לא הייתה פעילות כספית בשנת הדוח (ולפרט את הפעילות הלא-כספית).
  • יש לציין בעלי תפקידים בעמותה:
   • חברי ועד, ועדת ביקורת ומורשי חתימה - יש למלא את הנתונים נכון למועד קיומה של האסיפה הכללית.
   • מנכ"ל, מבקר פנים, עורך דין, רואה חשבון מבקר - יש לדווח נכון לשנת הדוח המילולי שמוגש.
  • רשימת תורמים: יש לדווח על התורמים שתרמו במצטבר מעל 100,000 ש"ח בשנה או מעל 50,000 ש"ח בשנה אם סכום זה מהווה לפחות 20% מהמחזור של העמותה. בכל מקרה על העמותה לנהל רישום פנימי בעמותה לגבי תורמים שתרמו לה תרומה מצטברת של 20,000 ש"ח בשנה. תורם שביקש ששמו יהיה חסוי, יש בכל זאת לפרט את שמו בטופס במקום המיועד לכך, ולצרף בקשה בהתאם. כאשר הטופס יודפס – שמם של תורמים שביקשו להיות חסויים לא ייכלל בטופס המודפס.
  • חמשת מקבלי השכר הגבוה.

להורדת הטופס


יצירת קשר

דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ

משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא