סרט קופה רושמת

מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

סרט קופה רושמת

Line.png Line.png Triangle.png Triangle.png

סרט קופה רושמת" מוגדרת ב-"הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973" [1]:

סרט ביקורת של קופה רושמת:

  • סרט קופה רושמת יכלול רישום בנפרד של כל תקבול שנתקבל תמורת מכר או שירות, לרבות מכר על תנאי, וכן כל תקבול שנתקבל בגין חוב בשל מכר או שירות.
  • סרט קופה רושמת יכלול רישום בנפרד של כל תשלום לצרכן בעבור החזר דמי מכלי משקה לפי חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999.
  • אין חובה שסרט הקופה הרושמת יכלול סכומים אשר קבלתם נרשמה בשובר קבלה במועדים שבהם היו חייבים רישום בסרט הקופה הרושמת.
  • יש לערוך רשימת שיקים שהתקבלו, בתוספת פרטים לצרכי זיהוי השיקים, יחד עם הסיכום היומי של סרט הקופה הרושמת.
  • אם בקופה הרושמת מונה הרקות חזותי בלבד, יצויין על סרט הקופה הרושמת, ביום הראשון של שנת המס, המספר הסידורי של מונה ההרקות.
  • בעסק שבו מתבצעות מכירות וניתנים שירותים, תבוצע הפרדה רישומית בסרט הקופה הרושמת בין תקבולים בעבור השירותים לבין תקבולים בעבור המכירות ולגבי תקבול אחד בעבור שירותים ומכירות, תיעשה הפרדה של חלקי התקבול כאמור.


יצירת קשר

דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ

משרד 353, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא