שכר מרצים

מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

שכר מרצים

Line.png Line.png Triangle.png Triangle.png

לצורך ביצוע תשלום למרצה, במסגרת "שכר מרצים", המרצה צריך להצטייד במספר מסמכים, לצורך קבלת התשלום בהתאם לחוק.

מס הכנסה ומע"מ

אם מדובר בעצמאי (פטור או מורשה):

 • לגבי מס הכנסה, המרצה צריך להציג אישור ניכוי מס במקור מהאינטרנט, והמשלם (אם חלה עליו חובת ניכוי מס במקור) צריך לבצע ניכוי בהתאם לאישור.
 • לגבי מע"מ:
  • אם המרצה עוסק פטור, אין חבות במע"מ.
  • אם המרצה עוסק מורשה, החבות לתשלום המע"מ נופל על המרצה.


אם מדובר במי שאינו עצמאי:

 • לגבי מס הכנסה, יש לנכות מס במקור, המרצה צריך להשיג אישור תיאום מס מהאינטרנט או מפקיד השומה פיזית.
 • לגבי מע"מ, המשלם צריך להפיק חשבונית עצמית, לנכות את המע"מ מהתשלום ולהעבירו לרשות המיסים. בפועל, אם מדובר בעסק הזכאי לקזז מע"מ, יוכל המשלם לרשום את המע"מ הן בעסקאות והן בתשומות, כך שלא יהיה תשלום למע"מ.

ביטוח לאומי

בין אם מדובר בעצמאי (פטור או מורשה) ובין אם אינו עצמאי:

 • לגבי ביטוח לאומי:
  • אם מדובר בסדרה של 7 מפגשים או הסכם עבודה ל-3 חודשים לפחות, המעסיק חייב לנכות דמי ביטוח לאומי משכר המרצה, ולהוסיף גם דמי ביטוח לאומי החל על מעסיקים. בכל מקרה, המרצה נדרש למלא טופס 103 מאתר ביטוח לאומי ולמסור למעסיק, ואז:
   • אם סומן "מעסיק עיקרי", המשלם ינכה מס לפי המדרגה הנמוכה.
   • אם סומן "מעסיק משני", המשלם ינכה מס לפי המדרגה הגבוהה. אם המשכורת בעבודה העיקרית נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק, אז למרצה יש שתי אפשרויות כדי המשלם ינכה מס לפי המדרגה הנמוכה:
  • אם לא מדובר בסדרה של 7 מפגשים או הסכם עבודה ל-3 חודשים לפחות, אין חבות לביטוח לאומי מצד המעסיק - והמרצה צריך לדאוג להסדרת חובותיו מול ביטוח לאומי.


דוגמה:

מרצה, שאינו עצמאי, נותן 8 מפגשים בתקופה של חודשיים תמורת 100 ש"ח לשעה כולל מע"מ. הוא השיג אישור תיאום מס ממס הכנסה לפיו יש לנכות מס בשיעור 20% מכל הכנסותיו עד 20,000 ש"ח. בטופס 103 מביטוח לאומי, המרצה ציין שזו עבודתו המשנית אך לפי טופס 644 שמילא, הכנסתו נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע. סך התשלום 800 ש"ח כולל מע"מ.

לגבי מע"מ, המשלם נדרש לנכות 17% מע"מ, 800 כפול 17% הם 136 ש"ח. כלומר, התשלום לאחר מע"מ הינו 800 פחות 136, קרי 664 ש"ח.

לגבי מס הכנסה, מתשלום זה יש לנכות מס בשיעור 20% לפי האישור: 133 ש"ח.

לגבי ביטוח לאומי, מדובר במעל 7 מפגשים ולכן המשלם חייב בניכוי ותשלום דמי ביטוח לאומי בגין התשלום בסך 664 ש"ח. ביטוח לאומי עובד הינו 23 ש"ח וביטוח לאומי מעביד הינו 24 ש"ח, לפי האחוזים לשנת 2020.

בשורה התחתונה, מרצה מקבל 800 פחות 136 פחות 133 פחות 23, קרי 508 ש"ח, וכן תלוש "שכר מרצים" שבו מופיעים הניכויים שביצע המשלם.

בעסק בו ניתן לקזז מע"מ תשומות, העלות למשלם הוא 664 ש"ח ועוד 24 ש"ח דמי ביטוח לאומי מעסיקים, קרי 688 ש"ח. בעסק בו לא ניתן לקזז מע"מ תשומות, העלות למשלם הוא 800 ש"ח ועוד 24 ש"ח דמי ביטוח לאומי מעסיקים, קרי 824 ש"ח.

דיווחים

המעסיק חייב בדיווח חודשי בגין שכר מרצים לביטוח לאומי, וכן בדיווח רבעוני מקוון. בנוסף, יש לדווח על ניכויים במקור למס הכנסה בטופס 856 שנתי.

פנו למשרדנו לצורך הפקת תלושי שכר מרצים ומידע נוסף.


יצירת קשר

דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ

משרד 353, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא