תלוש שכר

מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

תלוש שכר

Line.png Line.png Triangle.png Triangle.png

תלוש שכר הוא דף נייר פיזי או ממוחשב הכולל מידע לגבי השכר שזכאי לו העובד בחודש מסוים. חובה על המעביד למסור לעובד תלוש שכר עד 9 ימים לאחר מועד התשלום. תלוש השכר חייב לכלול תאריך תחילת ההעסקה, תקופת העבודה שבעבורה משולם השכר הנוכחי, מספר שעות וימי עבודה, מספר ימי החופשה וימי המחלה שנוצלו באותו חודש ומספר הימים שנותרו, השכר הבסיסי, שכר בגין שעות נוספות, דמי הבראה, דמי מחלה ודמי חופשה ששולמו לעובד. לגבי כל רכיב, יש לציין את סוג התשלום (הבראה, חופשה או מחלה), את מספר הימים ואת גובה התשלום הסופי. בנוסף, יש לכלול דמי נסיעות, סך השכר החייב במס, וכל הניכויים (מס הכנסה, ביטוח לאומי, פנסיה וקרן התשלמות, וכדומה).

פרטים נוספים שיש לכלול הם פרטי אישיים של העובד והמעביד, כיצד שולם השכר, וכן שכר המינימום לחודש ולשעה, לפי החוק (לידיעה בלבד).

להלן תלוש שכר לדוגמה. לחצו להגדלה/הורדה.

תלוש שכר לדוגמה עם הסברים.png

בדוגמה לעיל, ניתן לראות כי השכר ברוטו הוא 12,000 ש"ח, אך החודש הוא קיבל דמי הבראה בסך 3,402 ש"ח, ולכן שכרו הכולל לחודש 12/2020 הוא 15,402 ש"ח. לעובד זה צמוד רכב, ולכן מופיע רכיב שווי רכב, בסך 3,240 ש"ח (בהתאם לסוג הרכב). שכרו הכולל בתוספת השווי שווה ל-18,642 ש"ח, זוהי ההכנסה החייבת לצרכי מס הכנסה. קרי, על סכום זה ישולם המס, למרות שהוא אינו מקבל את שווי הרכב במזומן (אלא בטובת הנאה בדמות רכב צמוד). סך המס לתשלום מופיע תחת ניכויי חובה - מס הכנסה, ביטוח לאומי ודמי בריאות. בנוסף, מנוכה משכרו חלקו בהפקדות לפנסיה בסך 720 ש"ח. העובד קיבל בחודש זה החזר הוצאות בסך 242 ש"ח, ומכאן ההפרש בין השכר נטו (שכר כולל בניכוי ניכויי חובה), לבין נטו לתשלום, הכולל את ההחזר ההוצאות לעובד.

בנוסף, ניתן לראות את תאריך תחילת העבודה והוותק, מידע אינפורמטיבי לגבי שכר מינימום, ימי עבודה (22) ושעות עבודה (182), וכן גם את יתרות החופש והמחלה, והניצולים (2.51 ימי חופש). נתוני השכר המצטברים כוללים נתונים לגבי שכר השכר ששולם לעובד עד כה באותה שנה. הואיל ומדובר בתלוש שכר לחודש דצמבר, הנתונים כוללים את סך השכר ששולם לעובד בשנת 2020, והנתונים צריכים להתאים לנתונים שיופיעו בטופס 106 שיועבר לעובד.


יצירת קשר

דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ

משרד 353, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא