פתיחת התפריט הראשי

רואה חשבון (רו"ח) הוא אדם בעל רישיון מהמדינה, לעסוק במקצוע ראיית החשבון. תפקידו הראשי הוא ביצוע ביקורת על דוחות כספיים של תאגיד ומתן חוות דעת עליהם.

תקציר

לרואה חשבון יש ידע והשכלה רחבה בתחומי החשבונאות, מיסים ומימון, הדרושים לביצוע עבודתו. במשרדי הנהלת חשבונות, רואה החשבון מפקח על עבודתו של מנהל החשבונות ומעניק לו תמיכה מקצועית. רואה החשבון יכול לסייע עם תכנוני מס לגיטימיים, טיפול בסוגיות מיסוי, חיסכון במיסים ועוד.

בהרחבה

חוק רואי חשבון, תשט"ו-1955, מסדיר את מקצוע ראיית החשבון. מועצת רואי חשבון הוא הגוף הממשלתי האחראי על מתן הרישיון. על פי חוק, רק בעל רישיון רואה חשבון מטעם המועצה, רשאי להיקרא "רואה חשבון". שימוש במונח רואה חשבון בהקשר אחר וללא רישיון, מהווה על פי החוק עבירה פלילית.

המועצה מעמידה 15 מבחנים בהם יש לעמוד בהצלחה, כדי לקבל רישיון רואה חשבון מטעמה. מי שמחזיק בתואר ראשון בחשבונאות ממוסד לימודים מוכר, פטור מ-10 המבחנים הראשונים. מסיבה זו, מקובל להתחיל בלימודי חשבונאות לתואר ראשון שנמשכים כ-3.5 שנים. לאחר מכן, על הסטודנט לעמוד ב-5 מבחנים נוספים. עד לשנת 2019 העניקה המועצה פטור נוסף מ-3 מבחנים, למי שלמד במסלול מיוחד המכונה "שנת השלמה" במוסד מוכר. מדובר בכשנת לימודים אחת, שבסיומה הסטודנט נדרש לעמוד בשני המבחנים הסופיים, "חשבונאות פיננסית מתקדמת" ו"ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות". הבחינה הראשונה אורכה כ-8 שעות, והשנייה כ-5 שעות. בשנת 2019 הוחלט לבטל את שנת ההשלמה למי שמתחיל ללמוד בשנת 2020. שנת ההשלמה תוחלף בסמסטר נוסף ובעדכון הקורסים הנלמדים בתואר כדי לזכות את המסיימים בפטור מ-13 המבחנים הראשונים.

בתואר הראשונים נלמדת בעיקר שיטה אחת להכנת דוחות כספיים - תקני דיווח פיננסיים בינלאומיים (IFRS). שיטה זו מקובלת בחברות ציבוריות בארץ, ובכמעט כל המדינות ברחבי העולם. החריג הבולט, ארצות הברית, שבה מיושמים כללי US GAAP, אינו כלול בחומר. בנוסף, חברות פרטיות בארץ מיישמות כללי חשבונאות מקובלים בישראל (IL GAAP), וגם הוא אינו כלול בחומר. למעשה, רואה חשבון נדרש לעשות התמחות במשרדים קטנים כדי להשיג ידע וניסיון ביישום כללי חשבונאות מקובלים בישראל, לצורך ביקורת דוחות כספיים של חברות פרטיות. כפועל יוצא, רואי חשבון אשר סיימו התמחות באחד ממשרדי רואי החשבון הגדולים בארץ (ביג-4), בדרך כלל חסרי היכרות וידע באשר לסוגיות מיסוי וכללי חשבונאות של חברות פרטיות.

קורסים נוספים אשר במסגרת התואר כוללים הינם מימון, משפטים, מיסוי עצמאים וחברות, ביטוח לאומי, תמחיר (חשבונאות ניהולית) ועוד.

אצלנו

אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם רואה חשבון מקצועי, המעניק שירות אישי הן לעצמאים והן לחברות בע"מ.

אנא צרו קשר עימנו קשר ונשמח להציע לכם הצעת מחיר מותאמת אישית.


יצירת קשר

דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ

משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא