דוח התאמה למס

מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

דוח התאמה למס

Line.png Line.png Triangle.png Triangle.png

דוח התאמה למס הוא דוח שבו מבצע רואה החשבון התאמה בין הרווח של העסק, לרווח לפי חוקי מס הכנסה. כלומר, יש לעתים צורך להוסיף הכנסות או לגרוע הוצאות מהרווח העסקי, כדי להגיע לרווח לצורך חישוב מס הכנסה.

לדוגמה, בעל עסק שיש לו הוצאות כיבודים במשרד, חלב, קפה, עוגיות, פירות וכיוצא בזה, נדרש לוותר על 20% מההוצאה לפי תקנות מס הכנסה. לכן, הואיל וברווח העסקי כלולות מלוא הוצאות הכיבודים, הרי שבדוח ההתאמה ינוכו 20% מהוצאות הכיבודים.

תיאומים נפוצים נוספים הינם (הרשימה לא מלאה):

  • הוצאות רכב
  • הוצאות נסיעה לחו"ל
  • הוצאות ביגוד
  • הוצאות טלפון בבית
  • הוצאות טלפון נייד
  • הוצאות כיבודים
  • הכנסות שכר דירה מראש
  • הוצאות מחקר ופיתוח
  • הוצאות קנסות, תרומות ומתנות
  • הכנסות/הוצאות הוניות

דוח התאמה למס מצורף כנספח לדוח רווח והפסד (ולעתים נרשם כהמשך לדוח רווח והפסד, אצל עצמאים), ומוגש לרשויות המס במסגרת הדוח השנתי.


יצירת קשר

דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ

משרד 353, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא