הוראות ניהול ספרים לבתי ספר לנהיגה

מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

הוראות ניהול ספרים לבתי ספר לנהיגה

Line.png Line.png Triangle.png Triangle.png

הוראות ניהול ספרים, כלומר תקנות "הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973", קובעות אילו ספרים נדרש בעל בית ספר לנהיגה לנהל.

 • בעל בית-ספר לנהיגה שיש לו הכנסה מהפעלת 5 כלי רכב ללימוד נהיגה או יותר, בין שהפעלת כלי הרכב נעשית על ידו ובין שהיא נעשית בידי אחרים, חייב לנהל הנהלת חשבונות כפולה, וכן גם:
 • בעל בית ספר לנהיגה שיש לו הכנסה מהפעלת 4 כלי רכב ללימוד נהיגה או פחות, בין שהפעלת כלי הרכב נעשית על ידו ובין שהיא נעשית בידי אחרים, חייב לנהל:
 • כל 3 אופנועים ללימוד נהיגה ייחשבו לכלי רכב ללימוד נהיגה אחד, ובלבד שאם מספר כלי הרכב המתקבל כתוצאה מחישוב זה אינו מספר שלם, הוא יעוגל למספר השלם הקרוב שמעליו.

ספר רכב

 • ספר פיזי או ממוחשב, אשר לכל יום מיועד בו עמוד המחולק לשורות לפי זמני השיעורים. הרישום בו ינוהל בידי מורה הנהיגה של אותו כלי רכב.
 • בתחילת היום יירשמו התאריך וקריאת מד הקילומטרים.
 • עם תחילת כל שיעור יירשמו שם התלמיד, השעה שבה החל השיעור ושם המורה.
 • בספר הרכב תירשם כל קניית דלק לאותו רכב בציון כמות הדלק, אלא אם נשמר התיעוד לאותה קניה הכולל גם את המספר הרשום של הרכב.

יומן הזמנות

 • ספר פיזי או ממוחשב, כשלכל רכב מיועדים טורים נפרדים ולכל יום מיועד עמוד, המחולק לפי זמני השיעורים.
 • הזמנת שיעור תירשם בדיו בצד השעה שנקבעה בטור הרכב המתאים, בציון שם התלמיד. אם בוטלה ההזמנה יועבר קו על שם התלמיד שביטל את ההזמנה ולצידו יירשם שם התלמיד האחר המזמין שיעור במקומו.

ספר תלמידים

 • ספר פיזי או ממוחשב שבו דף נפרד לכל תלמיד ויירשמו בו בדיו הפרטים הבאים:
 • עם תחילת ההוראה:
  • שם התלמיד וכתובתו
  • מספר תעודת הזהות של התלמיד
  • מועד התחלת הלימודים
  • סוג הרכב
  • התעריף שנקבע
 • לגבי כל שיעור:
  • תאריך
  • משך השיעור
  • מספר הרכב
  • שם המדריך
 • לגבי כל תקבול:

ראו גם


יצירת קשר

דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ

משרד 353, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא