הכנסה

מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

הכנסה

Line.png Line.png Triangle.png Triangle.png

הכנסה היא כניסה של כסף לעסק ממכירת סחורה או מתן שירותים. עצמאים, חברות ועמותות רושמים את ההכנסות בספרים ויכולים להפיק דוח מסכם המכונה דוח רווח והפסד, המציג את ההכנסות וההוצאות של העסק לתקופה מסוימת.

ההכנסות של העסק מדווחות, בדרך כלל, לרשויות המס על בסיס חודשי או דו-חודשי, והעסק משלם מקדמות מס הכנסה על פי שיעור שנקבע על ידי פקידי השומה.

לצורך מע"מ, חלק מן ההכנסות חייבות במע"מ וחלקן פטורות ממע"מ. למשל, שירותי הנהלת חשבונות היא הכנסה החייבת במע"מ, ולכן עסק הנותן שירותי הנהלת חשבונות נדרש להוסיף מע"מ בעת דרישת תשלום, ולהעביר את מרכיב המע"מ לרשויות אחת לחודש או חודשיים. בדוח רווח והפסד מוצגות ההכנסות ללא מרכיב המע"מ, אשר אינו נחשב להכנסה (כי הועבר לרשויות מע"מ). הכנסות ממכירת פירות וירקות, לעומת מתן שירותי הנהלת חשבונות, הינן הכנסות פטורות ממע"מ, ולמרות זאת יש חובה לדווח למע"מ על הכנסות אלו בשדה מיוחד, גם אם לא נגבה מע"מ. עוסק פטור פטור מגביית מע"מ על הכנסותיו ולפיכך כל הכנסותיו נרשמים כהכנסה בספרים.


יצירת קשר

דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ

משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא