מלאי

מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מלאי

Line.png Line.png Triangle.png Triangle.png

מלאי מתייחס לסחורה שנמצאת בבית העסק ומיועדת למכירה. לפי החוק, יש לספור את המלאי בסוף השנה (ספירת מלאי), אך ניתן לספור אותו לעתים תכופות יותר.

בספירת המלאי יש לכלול גם מלאי שלא נמצא בעסק, כגון מלאי בקונסיגנציה, וכן מלאי שבדרך. בנוסף, יש לכלול מלאי גולמי, כגון מלאי שבתהליך הכנה ומלאי אריזה.

לשם ספירת המלאי, יש להיעזר בדפי ספירה. הדפים צריכים להיות ממוספרים, ויכללו את כל הפריטים, זיהוי וכמות. ניתן להדפיס דפים מראש, מתוך המערכת החשבונאית, לצרכי השוואה. סופר המלאי נדרש לחתום על דפי הספירה שלו.

ספירת המלאי משמשת לצורך קביעת ערך הקניות שרכשו על ידי העסק אך טרם נמכרו. יש להפחית ערך זה מעלות הקניות באותה שנה, משום שלא נמכרה. אם היה מלאי בשנה קודמת שלא נמכר, יש להוסיפו לקניות השנה. החישוב להלן מציג את עלות המכירות לשנה (המספרים להמחשה):

מלאי פתיחה 10,000 + קניות 110,000 - מלאי סגירה 15,000 = עלות המכירות 105,000

בדרך כלל החישוב מבוצע על ידי רואה החשבון ומשתקף בדוח רווח והפסד.


יצירת קשר

דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ

משרד 353, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא