פתיחת התפריט הראשי

עוסק פטור - לצרכי מע"מ, הוא עוסק שקיבל פטור מגביית מע"מ מלקוחותיו. כפועל יוצא, הוא גם אינו יכול לקזז מע"מ בגין הוצאותיו.

תנאים להגדרת עוסק פטור

עוסק פטור מוגדר בחוק מס ערך מוסף כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על 102,292 ש"ח לשנת 2022 (99,893 ש"ח לשנת 2021).

סכום זה אינו כולל הכנסות שהתקבלו בתלוש שכר - לגבי אדם שהוא גם עוסק פטור וגם שכיר.

ישנם בעלי מקצוע אשר אינם יכולים להיות עוסק פטור:

 • בעלי מקצוע חופשי
  • אגרונום
  • אדריכל
  • הנדסאי
  • חוקר פרטי
  • טוען רבני
  • טכנאי
  • טכנאי שיניים
  • יועץ לארגון
  • יועץ לניהול
  • יועץ מדעי
  • יועץ מס
  • כלכלן
  • מהנדס
  • מודד
  • מנהל חשבונות
  • מתורגמן
  • סוכן ביטוח
  • עורך דין
  • רואה חשבון
  • שמאי
  • בעל מעבדה כימית
  • בעל מעבדה רפואית
  • רופא מכל סוג, כולל פסיכולוג, פיזיוטרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים;
 • בעל בית ספר לנהיגה
 • בעל בית ספר
 • בעל גן ילדים
 • עסק למתן הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים.
 • סוחר מקרקעין
 • מתווך מקרקעין
 • סוחר רכב ומתווך
 • חברה
 • אגודה שיתופית

דוגמה להתנהלות מול מע"מ

עוסק פטור המוכר נעליים, רוכש סחורה (נעליים) מיצרן בסכום של 1,000 ש"ח בתוספת מע"מ בסך 170 ש"ח. העוסק מקבל מהיצרן חשבונית מס.

העוסק מוכר את הסחורה ללקוח תמורת 1,400 ש"ח, במזומן. העוסק מנפיק ללקוח קבלה בסכום 1,400 ש"ח, ללא מע"מ.

דיווח למע"מ

אחת לשנה, העוסק מצהיר על הכנסותיו, קרי 1,400 ש"ח בדומה שלנו, אם זו הייתה העסקה היחידה. אין תשלום או החזר מע"מ, אלא הצהרה בלבד.

חישוב הרווח

העוסק הפטור משלם מע"מ ליצרן אך מאידך לא גובה מע"מ מלקוחותיו. המע"מ ששולם נחשבת להוצאה בעת חישוב הרווח. כלומר, מבחינת העוסק הפטור, הוצאותיו הסתכמו לסך של 1,170 ש"ח (1,000+170), והכנסותיו הסתכמו ב-1,400 ש"ח. כלומר הרווח הוא 230 ש"ח (1400-1170).

 • יש לציין כי עוסק פטור הוא פטור מגביית מע"מ, אך הוא חייב לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי, בכל מקרה. בדוגמה לעיל, יש לשלם מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי על הרווח, שהינו 230 ש"ח. מס זה משולם, בדרך כלל, אחת לשנה, בעת הגשת דוח שנתי למס הכנסה.

הוראות ניהול ספרים

עוסק פטור חייב לנהל:


יצירת קשר

דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ

משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא