הוצאה

מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

הוצאה

Line.png Line.png Triangle.png Triangle.png

הוצאה היא יציאה של כסף לצורך תשלום עבור שכר, שירות או סחורה. עצמאים, חברות ועמותות רושמים את ההוצאות בספרים ויכולים להפיק דוח מסכם המכונה דוח רווח והפסד, המציג את ההכנסות וההוצאות של העסק לתקופה מסוימת.

מקובל להבחין בין הוצאה שהיא עבור שירות או סחורה המיועדת לשימוש שוטף ומיידי (כגון טונר למדפסת) לבין הוצאה המיועדת לשימוש בטווח הארוך (כגון המדפסת עצמה). הוצאה לטווח ארוך מכונה רכוש קבוע, והיא אינה מופיעה במלואה בדוח רווח והפסד, אלא מופחתת על פני תקופת השימוש, ראו רכוש קבוע ופחת למידע נוסף.

בעסקים המנהלים הנהלת חשבונות כפולה, ההוצאה נרשמת בצד חובה ומנגד מזוכה כרטיס ספק.

לצורך מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, חלות תקנות שונות לכל סוג הוצאה. כך למשל, נקבע כי לגבי הוצאות דלק לרכב פרטי ניתן לדרוש 2/3 ממרכיב המע"מ, ולפיכך היתרה 1/3 מהמע"מ תוכר כהוצאה ותירשם ברווח והפסד.

ראו גם הוצאה מוכרת.


יצירת קשר

דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ

משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא