פתיחת התפריט הראשי

עמותה היא תאגיד המורכב מקבוצה של בני אדם או תאגידים אחרים אשר חוברים יחד, בדרך כלל למען מטרה ציבורית כלשהי.

פעילות העמותה מוצהרת במסגרת המטרות המוצהרות בתקנון העמותה. חל איסור לחלק רווחים לחברי העמותה, ויש לרשום את העמותה ברשם העמותות.

להלן נקודות עיקריים, הנוגעות להיבטים החשבונאיים וחובת הדיווח מול רשם התאגידים:

  • יש לפתוח תיק במע"מ ולקבל תעודת מלכ"ר.
  • יש לפתוח תיק במס הכנסה ניכויים, אם העמותה מתכוונת להעסיק עובדים.
  • בעמותה עם מחזור של עד 750,000 ש"ח, יש לנהל מערכת חשבונות חד-צידית (רישום הכנסות והוצאות). מעל 750,000 ש"ח - יש חובה לנהל הנהלת חשבונות כפולה. יש לדאוג לאסוף חשבוניות וקבלות מספקים, וכן להנפיק "קבלה תרומה" לתורמים. יש להימנע ככל הניתן מביצוע תשלומים במזומן לספקים (אלא במסגרת "קופה קטנה"). בעמותות שמחזורן העסקי עולה על 1.2 מיליון ש"ח קיימת חובה למנות רואה חשבון ולבקר את הדוחות הכספיים. גם עמותות קטנות יותר עשויות לבקש לערוך דוחות כספיים, לשם השקיפות ולדרישת חבריה.
  • לאחר פעילות של שנתיים, יש להגיש דיווח שנתי לצורך קבלת אישור ניהול תקין. הדיווח יכלול דיווח לשתי שנות פעילותה.
  • לאחר קבלת אישור ניהול תקין, אשר תקף לשנה או לשנתיים, יש לפתוח תיק במס הכנסה, ולהגיש בקשה לקבלת הכרה כמוסד ציבורי לפי ס' 46 לפקודה.
  • לאחר קבלת ההכרה כמוסד ציבורי, יש להמשיך ולהגיש דיווחים שנתיים או דו-שנתיים לרשות התאגידים בזמן (עד חודש יוני, עבור השנה שחלפה).

חברתנו נותנת שירותי הנהלת חשבונות לעמותות, כמו גם עריכת דוחות כספיים. לפרטים נוספים, צרו קשר עם החברה.


יצירת קשר

דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ

משרד 338, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא