הוראות ניהול ספרים למוסכים

מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

הוראות ניהול ספרים למוסכים

Line.png Line.png Triangle.png Triangle.png

הוראות ניהול ספרים, כלומר תקנות "הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973", קובעות אילו ספרים נדרשים מוסכים לנהל.

כללי

 • בעל מוסך שמחזורו השנתי עולה על 2,950,000 ש"ח חייב לנהל הנהלת חשבונות כפולה, וכן גם:
  • ספר קופה
  • ספר כניסת טובין
  • ספר הזמנות שבו יירשמו כל ההזמנות לשירות, פרט לשירות המבוצע בנוכחות המזמין במקום עסקו הקבוע של נותן השירות ונערך לגביו חשבונית או קבלה, מיד בגמר השירות; נרשמו עם קבלת ההזמנה התאריך, שם המזמין ומענו ותיאור השירות המוזמן בחשבונית, אין חובה לרשום הזמנה זו בספר הזמנות.
  • סרט קופה רושמת
  • שוברי קבלה לגבי תקבולים שלא נכללו בסרט קופה רושמת
  • חשבוניות לגבי שירות בסכום של 210 שקלים חדשים או יותר. תלוש מכירה של קופה רושמת ייחשב כחשבונית לגבי שירות בסכום שאינו עולה על 2,150 ש"ח.
  • רשימת מלאי לסוף השנה.
 • בעל מוסך שמחזור עסקו עולה על 1,400,000 ש"ח אך אינו עולה על 2,150,000 ש"ח, חייב לנהל:
  • ספר תקבולים ותשלומים
  • ספר כניסת טובין או ספר שבו יירשמו סכומי הקניות בציון סימול המאפשר איתור התיעוד.
  • ספר הזמנות שבו יירשמו כל ההזמנות לשירות, פרט לשירות המבוצע בנוכחות המזמין במקום עסקו הקבוע של נותן השירות ונערך לגביו חשבונית או קבלה, מיד בגמר השירות; נרשמו עם קבלת ההזמנה התאריך, שם המזמין ומענו ותיאור השירות המוזמן בחשבונית, אין חובה לרשום הזמנה זו בספר הזמנות.
  • סרט קופה רושמת
  • שוברי קבלה לגבי תקבולים שלא נכללו בסרט קופה רושמת
  • חשבוניות לגבי שירות בסכום של 210 שקלים חדשים או יותר. תלוש מכירה של קופה רושמת ייחשב כחשבונית לגבי שירות בסכום שאינו עולה על 2,150 ש"ח.
  • רשימת היתרות של לקוחות וספקים לסוף השנה.
  • רשימת מלאי לסוף השנה, אם המלאי הוא מהותי, ובכל מקרה שבו ערך המלאי עולה על 10,100 ש"ח.
  • תיק תיעוד חוץ
 • בעל מוסך שמחזורו השנתי אינו עולה על 1,400,000 ש"ח, חייב לנהל:
  • ספר תקבולים ותשלומים
  • סרט קופה רושמת
  • שוברי קבלה לגבי תקבולים שלא נכללו בסרט קופה רושמת
  • ספר הזמנות שבו יירשמו כל ההזמנות לשירות, פרט לשירות המבוצע בנוכחות המזמין במקום עסקו הקבוע של נותן השירות ונערך לגביו חשבונית או קבלה, מיד בגמר השירות; נרשמו עם קבלת ההזמנה התאריך, שם המזמין ומענו ותיאור השירות המוזמן בחשבונית, אין חובה לרשום הזמנה זו בספר הזמנות.
  • חשבוניות לגבי שירות בסכום של 210 שקלים חדשים או יותר. תלוש מכירה של קופה רושמת ייחשב כחשבונית לגבי שירות בסכום שאינו עולה על 2,150 ש"ח.
  • תיק תיעוד חוץ
  • רשימת היתרות של לקוחות וספקים לסוף השנה.
  • רשימת מלאי לסוף השנה, אם המלאי הוא מהותי, ובכל מקרה שבו ערך המלאי עולה על 10,100 ש"ח.

שימו לב, בעל מוסך החייב בניהול ספר תקבולים ותשלומים יחזיק את כספי הפדיון היומי בקופה או במקום קבוע אחר בעסק שיועד לכך. לגבי כספים שלא מהפדיון שהוכנסו לקופה, כולל יתרות מיום קודם, וכן לגבי כספים שהוצאו מהקופה - ינוהל רישום מיוחד. רישום כזה ייערך בכל יום ואין חובה לשמור עליו לאחר סיכום הפדיון היומי.

בנוסף, כל בעל מוסך חייב לנהל יומן עבודה פיזי עם דפים ממוספרים שהודפסו על ידי בית דפוס או ממוחשב שיכלול לגבי כל רכב שנתקבל לטיפול:

 • תאריך
 • המספר הרשום של הרכב
 • שם הלקוח וכתובתו
 • פירוט התיקונים שנעשו ופירוט החלפים שנצרכו, אלא אם צויינו פרטים אלה בחשבונית שהוצאה ללקוח.
 • פרטים לאיתור רישום ההכנסה במערכת החשבונות

ראו גם


יצירת קשר

דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ

משרד 353, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא