הוצאה מוכרת

מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

הוצאה מוכרת

Line.png Line.png Triangle.png Triangle.png

הוצאה מוכרת היא הוצאה אשר לצורך מס הכנסה (וביטוח לאומי), ניתן להפחית אותה מההכנסות ולשלם מס על ההפרש. כלומר, לצורך חישוב המיסים על ההכנסה, יש להפחית מההכנסות את ההוצאות המוכרות, כך שהמס מחושב על הרווח. רווח זה עשוי להיות שונה מהרווח האמיתי של העסק, שכן לא כל ההוצאות מוכרות. לפיכך, לצורך האבחנה, מקובל לכנות רווח זה בשם "רווח לצורך מס הכנסה".

הוצאה מוכרת מכונה גם הוצאה מותרת בניכוי (מההכנסות).

יש אבחנה בין הוצאה מוכרת לבין הוצאה מעורבת, המוכרת באופן חלקי, כגון הוצאות אחזקת רכב פרטי אצל עצמאי, המוכרת בשיעור של 45% מההוצאה, לעומת הוצאות משרדיות כגון טונר ודפי A4, המוכרות בשיעור מלא.

העוסק בדרך כלל רושם את כל הוצאות העסק בספרים, המוכרות והלא מוכרות, כך שהרווח המוצג בדוח רווח והפסד הוא לא הרווח לצורך מס הכנסה. לפיכך, לצורך חישוב המס, נדרש איפוא לבצע התאמות לדוח רווח והפסד, וזה נעשה בדרך כלל בדוח נפרד בשם דוח התאמה למס, אך לעתים הוא מובא כהמשך לדוח רווח והפסד של העסק. התאמות אלו כוללות הסרת הוצאות שאינן מותרות בניכוי.

לרשימה של הוצאות מוכרות, ראו כאן.


יצירת קשר

דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ

משרד 353, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא