הוצאה מעורבת

מתוך דניאל המרכז לשכר והנהלת חשבונות
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

הוצאה מעורבת

Line.png Line.png Triangle.png Triangle.png

הוצאה מעורבת היא הוצאה אשר לצורך מס הכנסה (וביטוח לאומי), ניתן להפחית אותה באופן חלקי מההכנסות ולשלם מס על ההפרש. כלומר, בניגוד להוצאה מוכרת, אשר ניתן להפחית במלואה, הרי שהוצאה מעורבת ניתן להכיר באופן חלקי בלבד. מדובר בהוצאות שיש להן מרכיב עסקי ומרכיב פרטי, כגון הוצאות דלק של רכב פרטי. בעל העסק משתמש ברכב לצרכי העסק אך גם לצרכים פרטיים, כגון הסעת הילדים לבתי הספר, ביקור הסבתא וקניות בסופר. לפיכך, נקבע כי הוצאות דלק של רכב פרטי הינה הוצאה מעורבת, ובתקנות נקבע כי ניתן להכיר ב-45% בלבד מההוצאה לצורך חישוב המס.

לדוגמה, אם הכנסות העסק הינן 1,000 ש"ח, ולחברה הוצאות דלק של רכב פרטי בסך 400 ש"ח, הרי שההוצאה המוכרת היא 180 ש"ח בלבד. כלומר יש לשלם מס על 1,000 פחות 180 ש"ח, כלומר 820 ש"ח הוא הרווח לצורך מס הכנסה. לעומת זאת, אם מדובר במשאית, מס הכנסה מניח שעם רכב מסוג זה, בעל העסק אינו משתמש בו לצרכים פרטיים, ולכן הוצאות אלו מוכרות במלואן. בדוגמה לעיל, אם הוצאות הדלק היו של משאית, הרווח לצורך מס הכנסה היה 600 ש"ח (1,000 ש"ח פחות 400 ש"ח) ובעל העסק ישלם מיסים פחות יותר מאשר בעל רכב פרטי עם הוצאות מעורבות.

העוסק בדרך כלל רושם את כל הוצאות העסק בספרים, המוכרות והלא מוכרות, כך שהרווח המוצג בדוח רווח והפסד הוא לא הרווח לצורך מס הכנסה. לפיכך, לצורך חישוב המס, נדרש איפוא לבצע התאמות לדוח רווח והפסד, וזה נעשה בדרך כלל בדוח נפרד בשם דוח התאמה למס, אך לעתים הוא מובא כהמשך לדוח רווח והפסד של העסק. התאמות אלו כוללות הסרת הוצאות מעורבות שאינן מותרות בניכוי.

הוצאה מעורבת יכולה להיות כל דבר, אך ישנן הוצאות מעורבות ידועות ונפוצות (לכן הרשימה לא מלאה):


יצירת קשר

דניאל - המרכז לשכר והנהלת חשבונות בע"מ

משרד 353, קומה 3, התע"ש 20, כפר סבא